Back Dalmazzo, David

Dalmazzo ,David

David Dalmazzo
Departament de Tecnologies de la Informació i les Comunicacions
Postdoctoral researcher