PACKARD, PAU ALEXANDER


Departament de Tecnologies de la Informació i les Comunicacions
Multisensory Research Group

[email protected]

Google Schoolar LinkGOOGLE SCHOLAR