VIDAL, ALICE MARIANE

PhD student
Departament de Tecnologies de la Informació i les Comunicacions
Mutisensory Research Group