Els MOOC (de l'anglès, Massive Open Online Courses) són cursos en línia, oberts, massius i gratuïts, que tenen com a objectiu compartir i difondre coneixement a partir dels materials que els professors pengen a la web i dels debats que es plantegen.

Entre d'altres criteris, els cursos han de tenir una durada d’entre quatre i sis setmanes, s'han d'organitzar en un mínim de quatre mòduls i han de suposar una dedicació setmanal recomanada per a l'alumne no superior a les tres hores. L'avaluació es fa per a cada mòdul a partir del material audiovisual que penja el professor i, finalment, l'alumne pot sol·licitar un certificat acreditatiu de la seva participació i seguiment.

Les universitats espanyoles se sumen a la tendència anglosaxona dels MOOC, un nou concepte de formació nascut als Estats Units en què prestigioses universitats com Harvard, Stanford o el MIT imparteixen cursos a distància, en línia, de manera gratuïta i massiva. Així, el nombre de matriculats en aquest tipus de cursos és il·limitat i la descàrrega de materials, gratuïta, oberta i accessible des de diferents plataformes d'Internet com FutureLearn, Coursera, MiríadaX o edX.

En resum, els MOOC formen part de l’aposta de la UPF per l’ús de les eines multimèdia en la docència. Aquest projecte l'impulsa el CLIK (Centre per a la Innovació en Aprenentatge i Coneixement), juntament amb La Factoria+, i constitueix un equip multidisciplinari que té com a missió elaborar MOOC de qualitat i innovadors.

Mostra d'aquest interès de la UPF per aquest tipus de formació es reflecteix en el fet de ser, al 2013, una de les dues primeres universitats catalanes a oferir MOOC amb, els cursos Descodificando Álgebra, de la professora Daza de l'ESUP,  i Innotools: Transforma Tu Idea de Negocio, de la professora Buil de Tecnocampus Mataró. Cada any, la UPF renova el seu catàleg de MOOC i ofereix noves edicions dels cursos ja implementats.