L’objectiu principal del MOOC Conèixer Catalunya. Introducció a la Llengua, la Cultura i la Societat Catalanes és presentar la nació catalana a totes aquelles persones que hi estiguin interessades i introduir-les als principals àmbits i aspectes del nostre país. És per aquest motiu que aquest MOOC és impartit per un equip multidisciplinari de professors especialitzats en els diferents àmbits de coneixement que s’hi tracten. 

 

 

Equip acadèmic

Teresa Cabré (coordinadora)
Plataforma
FutureLearn - Inscripcions
Syllabus
Dedicació
3h.
Data inici
03 feb. 2020
Data fi
Inscripcions
obertes
Edició
2

Ramon Llull, nascut a Mallorca al segle XIII, fou un influent filòsof, escriptor i pensador pioner, que va ser capaç d'inspirar sentiments tan oposts com l'admiració i el menyspreu entre els intel·lectuals de la seva època. Figura controvertida, va tenir molta importància dins els cercles intel·lectuals de finals del segle XIII, en què van participar filòsofs i científics àrabs, jueus i cristians. Avui, Llull ha adquirit una nova importància en el debat sobre la manera de compartir el coneixement amb els altres. En aquest curs explorarem la seva obra i la influència que ha exercit en les arts, la literatura, la ciència i la tecnologia.

 

Equip acadèmic

Amador Vega
Llicenciat en Filosofia per la Universitat de Barcelona l'any 1982. Doctor en Filosofia per l'Albert-Ludwigs Universität de Freiburg, Brisgòvia (Alemanya), l'any 1992. És catedràtic d'Estètica i Teoria de les Arts del Departament d'Humanitats de la Universitat Pompeu Fabra. President de l'Associació d'Amics de la Bibliotheca Mystica et Philosophica Alois M. Haas; membre de l'Institut Universitari de Cultura i membre corresponent del Collège International de Philosophie (Paris). 
Plataforma
Dedicació
2h / setmana
Data inici
03 feb. 2020
Data fi
Inscripcions
obertes
Edició
4

Aquest curs se centra en una sèrie de metodologies de processament de senyals que són específics per les aplicacions d'audio i mùsica. Es presta especial atenció a la utilització de tècniques de processament espectral per a la descripció i transformació de senyals de música. L'objectiu principal del curs és desenvolupar la base teòrica i pràctica per ser capaç d'analitzar, sintetitzar, transformar i descriure senyals d'àudio en el context de les aplicacions de música.

 

 

Equip acadèmic

Fotografia de Xavier SerraXavier Serra
Departament de Tecnologies de la Informació i la Comunicació de la UPF

Plataforma
Dedicació
10h / setmana
Inscripcions
tancat
Edició
4

Si vols aprendre sobre el concepte d'Innovació i Recerca Responsable (RRI), aquest és el te curs! Obert a tothom que vol aprendre per què cal incloure una perspectiva de RRI a tots els tipus de recerca.

Equip acadèmic

Gema Revuelta
Plataforma
Inscripcions
tancat
Edició
1

El MOOC pretén, d’una banda, iniciar els participants en l’aprenentatge de la llengua de signes catalana i, també, sensibilitzar la població en general sobre la necessitat i l’enriquiment que implica la comunicació amb les persones sordes per mitjà de la seva llengua natural, que és la llengua de signes. Tot i que la llengua de signes catalana té un reconeixement normatiu important, és una llengua desconeguda i poc visible perquè la sordesa és una discapacitat generalment poc visible. Afavorir que la població en general, i la comunitat universitària en particular, conegui i s’aproximi a la realitat de la comunitat sorda és enriquidor, tant per a les persones sordes com per a les oients, i contribueix a evitar l’exclusió social a què s’aboca la comunitat sorda en general.

 

 

Equip acadèmic

Coordinació i direcció

Cristina Gelpí 

 

Josep Quer

 

 

 

Professors

Delfina Aliaga

Santiago Frigola

Plataforma

FutureLearn 

Només per estudiants UPF

Dedicació
4h / setmana
Inscripcions
tancat
Edició
3

El curs fa un petit repàs a les principals eines de Fabricació Digital (impressió3D, talli làser, escáneo 3D, fresat de circuits, etc) i a la seva possible aplicació com a eines pedagògiques per als centres educatius, tot això emmarcat en el concepte de FabLab, que a més de les eines inclou la disposició de l'espai i una certa visió de l'ús de la tecnologia (obert, compartir, learning by doing). El curs és una proposta als centres perquè desenvolupin el seu propi espai de fabricació digital i facin partícips als seus alumnes d'iniciatives de projectes tecnològics.

 

Equip acadèmic

Marco Rodriguez

 

 

 

Col·laboradors:

Josep López Xarbau

Aina Fernández

Gerard Grau


 

Plataforma
Dedicació
3 h / setmana
Inscripcions
pròximament
Edició
2

 

Vols ser el teu propi cap? Tens una idea de negoci? Vols crear la teva empresa?

Per ajudar-te a fer-ho, totes les universitats públiques catalanes amb el suport de la Generalitat i l’ACUP, han creat aquest MOOC que pretén aportar-te la formació bàsica per ajudar-te a impulsar el teu projecte emprenedor.

El MOOC “Com crear la teva empresa” està estructurat en dues parts independents: una primera de tres mòduls amb l'objectiu de crear i validar un Model de Negoci (15 sessions) que és la que presentem aquí i una segona part de dos mòduls (10 sessions) que farem més endavant i que pretén donar una visió general de com fer un Pla de Negoci i com cercar finançament. Cadascuna de les dues parts es pot resseguir independentment. Cada sessió/lliçó consta d’un vídeo al voltant d’uns 6-7 minuts, un qüestionari i altre material addicional. La duració de la primera part del curs és de tres setmanes i la de la segona de dos, amb una dedicació estimada d’unes 4 hores setmanals.

No és necessari cap requisit previ per cursar aquest MOOC.

Equip acadèmic

 

Susana Domingo,Directora UPF Barcelona School of Management/Entrepreneurship Manager at UPF 

Amb la col·laboració de totes les universitats publiques catalanes.

Plataforma
Syllabus
Dedicació
4h/setmana
Inscripcions
tancat
Edició
1

Explorant els genomes, podem desenvolupar una comprensió biològica més detallada sobre nosaltres mateixos. Aquest curs s’enfoca en el desenvolupament del nostre coneixement sobre el genoma inclosos els conceptes d’herència genètica o com els trets es transmeten d’una generació a la següent.

També s’aprendrà el tipus d’informació que proporciona el genoma i les implicacions socials i filosòfiques dels genomes en el futur. Es recomana, però no és obligatori, que s’hagi completat Why Biology Matters: Basic Concepts abans d’aquest curs.

Equip acadèmic

Jaume Bertranpetit
Professor de Biologia de la Universitat Pompeu Fabra (Barcelona). Líder del grup en el Programa de Biologia Evolutiva i Sistemes Complexos del Departament de Ciències Experimentals i de la Salut (CEXS).

 
Plataforma
Syllabus
Dedicació
2h/setmana
Inscripcions
tancat
Edició
1

Aquest MOOC està pensat per a professors de secundària i altres adeptes que vulguin estimular per mitjà de noves eines l'interès dels seus alumnes en l'àmbit de la tecnologia. Concretament, l'objectiu del curs és donar a conèixer el funcionament del programa Scratch i de la seva integració amb les plaques Arduino, dos enginys que permeten l'aplicació de l'electrònica per al disseny de robots i videojocs.

 

Equip acadèmic

Marco Antonio Rodriguez 

Professor de TecnoCampus Mataró

 

 

SQAI (Servei per a la Qualitat, Aprenentatge i Innovació)

Aitor Ruiz
Carles Garcia
Carme Rovira

Plataforma
Dedicació
3h / setmana
Inscripcions
tancat
Edició
3

Les noves sèries de televisió han esdevingut un objecte de reflexió fonamental per comprendre les noves formes de comunicació i, més enllà, la societat contemporània. Al mateix temps, són un tema de discussió popular que sedueix a moltes persones a escala global (tots tenim les nostres sèries preferides) i un objecte privilegiat d'estudi per comprendre les mutacions de l'ecosistema mediàtic. El MOOC integra totes aquestes dimensions (la teòrica-acadèmica, la subjectiva-passional i la mediàtica-social) en una mateixa experiència d'ensenyament-aprenentatge oberta, col·laborativa i innovadora.

 

Equip acadèmic

Carlos Scolari
professor del departament de Comunicació de la UPF

 

 

 

 

Jordi Carrión
professor del Departament d'Humanitats de la UPF

Plataforma
Dedicació
3h / setmana
Inscripcions
tancat
Edició
2

Aquest curs ofereix una aproximació pragmàtica sobre l´ús d'eines d'TIC per donar suport en l'Aprenentatge Col·laboratiu. El curs introdueix l'Aprenentatge Col·laboratiu i les seves tècniques així com una comunitat virtual per facilitar el disseny i aplicació d'aquelles tècniques que s'utilitzen a l'actualitat  (Entorns d'Aprenentatge Virtual com Moodle, web 2.0 eines, Google, etc.).

 

 

Equip acadèmic

Juan I. Asensio-Pérez

JUAN I. ASENSIO-PÉREZ, PH.D.

Instructor

 

 

Davinia Hernández-Leo

DAVINIA HERNÁNDEZ-LEO, PH.D.

Instructor

 

 

Sara Villagrá-Sobrino

SARA VILLAGRÁ-SOBRINO, PH.D.

Instructor

 

 

Konstantinos Michos

KONSTANTINOS MICHOS

Instructor

Plataforma
Dedicació
3h / setmana
Inscripcions
tancat

El MOOC combina, en 6 setmanes, l'explotació de dues eines: el Mapa de l'Empatia i el Business Model Canvas, l'objectiu dels quals és formular propostes de valor úniques en el procés de generació de models de negoci, per a processos d'emprenedoria o per a innovacions empresarials. Per mitjà d'eines àgils, col·laboratives i visuals aprendrem a analitzar el mercat, la competència i calcular les nostres possibles despeses i ingressos, així com aprendre a posar-nos en la pell del consumidor, coneixements que ens proporcionaran un escenari únic per oferir un producte o servei de valor afegit.

 

Equip acadèmic

Màrian Buil
Professora del Màster en emprenedoria i Innovació del Tecnocampus

 

 

SQAI (Servei per a la Qualitat, Aprenentatge i Innovació)

Aitor Ruiz
Carles Garcia
Carme Rovira

Plataforma
Dedicació
3h / setmana
Inscripcions
tancat
Edició
5

L'objectiu del projecte és crear una experiència en línia per construir “Xarxes de Sensor Sense fil”. Els sensors són dispositius electrònics petits que reuneixen dades de l'entorn. Aquesta dades es poden transmetre utilitzant una xarxa de consum baixa i senzilla.

 

Equip acadèmic

Professor

Jaume Barceló
Departament de Tecnologies de la Informació i la Comunicació UPF

Plataforma
Inscripcions
tancat
Edició
1

 El MOOC "Finanzas para no financieros" introdueix als participants en els aspectes clau de la temàtica a través de diversos vídeos i amb l'ajuda d'un cas de creació d'una empresa. Es crea l'empresa de zero i es va entenent com es va generant el balanç inicial. Després s'introdueix el compte de resultats. S'expliquen els conceptes bàsics d'anàlisis de la tresoreria (cash-flow, cobraments i pagaments vs. ingressos i despeses, etc.) i de rendibilitat. A mesura que van passant els anys en el cas es van introduint les quatre variables clau per detectar si una empresa és viable o no: Beneficis “suficients”, tresoreria positiva, rendibilitats “adequades” i balanç equilibrat. En els dos últims vídeos s'analitzen els “estats de fluxos d'efectiu” i els “ràtios d'endeutament” d'una empresa.

 

Equip acadèmic

Xavier Puig i Pla: És professor col·laborador del Departament d'Economia i Empresa de la Universitat Pompeu Fabra i Director Acadèmic de programes online de postgrau de l'Àrea de Banca i Finances de la Barcelona School of Management de la UPF.

 

 

Col·laboradors:

Gemma Cid Salvador, Óscar Elvira Benito i José Luis Boned Torres són professors associats del mateix departament de la Universitat i participen als programes online anteriorment citats. Gemma és la Coordinadora Acadèmica i Óscar i José Luis són autors dels materials didàctics així com tutors experts. Xavier i Óscar han participat en la producció de prop de 35 hores de vídeos formatius per a aquests programes online.

 

Equip Tècnic-Didàctic

Míriam Alcalá, tècnica d'e-learning del departament de Solucions Tecnopedagògiques d'UPF-IDEC.

Eli Font, tècnica d'e-learning del departament de Solucions Tecnopedagògiques d'UPF-IDEC.

Yaiza Hernández, tècnica d'e-learning del departament de Solucions Tecnopedagògiques d'UPF-IDEC.

Plataforma
Dedicació
2h / setmana
Inscripcions
tancat
Edició
2

"El futur dels diners", un MOOC de la Fundación Bankinter (Open Akademia) i la UPF, és un curs sobre la revolució que s'està desenvolupant en termes monetaris. La creació d'un protocol comú permet convertir els diners en un nou tipus d'informació intercanviable entre els usuaris de la xarxa, sense la mediació d'un intermediari: les cripto-monedes. Aquesta revolució habilita nous agents, com les companyies de telecomunicacions que creen nous mètodes de pagament, i noves necessitats i peculiaritats dels diferents escenaris geogràfics del planeta. Els camins que poden prendre els diners són innombrables i les seves possibilitats de desenvolupament, amb el suport de la tecnologia, tot un desafiament per al sistema econòmic i financer actual.

 

 

Equip acadèmic

Xavier Puig i Pla

Doctor en Administració i Direcció d'Empreses per la Universitat Pompeu Fabra (UPF), llicenciat en Ciències Econòmiques i Empresarials per la Universitat de Barcelona (UB) i Professor titular a la Universitat Pompeu Fabra en el Departament d'Economia i Empresa. Director dels programes In-company de banca i finances de la UPF-Barcelona School of Management. Ha estat director de l'Escola Universitària de Ciències Empresarials de la UPF durant el curs 1999-2000 i sotsdirector entre 1996 i 1999. Autor d'articles diversos, de llibres i de capítols de llibres sobre temes d'empresa, en general, i en major volum financers. Destacar finalment la seva presència pública i la participació en entrevistes per a la televisió en diversos canals.

Miquel Oliver

És investigador visitant al MIT i professor associat al Departament de Tecnologies de la Informació i Comunicació de la UPF i és també Vice-Rector per a la Qualitat i Estratègia Institucional. Es va llicenciar en Enginyeria de Telecomunicacions per la Universitat Politècnica de Catalunya i el 1994 es va doctorar. A més té una llicenciatura en Administració i direcció d'empreses per la UOC (Universitat Oberta de Catalunya). El 2001 es va unir a la UPF i el 2004 va assumir la direcció del grup de recerca NeTS. Ha estat professor visitant a la Universitat de Rutgers (Nova Jersey, EUA) i la Universitat de Columbia / CITI (NY) i membre de l'Institut d'Enginyeria Elèctrica i Electrònica des de 1990. És autor premiat i col·laborador en més de 40 revistes de referència i conferències internacionals, documents tècnics, així com de tres llibres editats.

Jorge Ordovás - Expert en Mitjans de Pagament, amb 15 anys d'experiència en Serveis Financers (des del llançament de Mobipay el 2001, primer servei de pagament amb el mòbil en el món). En l'actualitat és responsable del desenvolupament de Serveis Financers a Telefónica i Director d'Innovació en Mitjans de Pagament en el Fòrum d'Economia Digital. Professor en diverses universitats i escoles de negoci. Col·laborador de la Fundació Innovació Bankinter al programa Akademia. Blogger en A un Clic de les Clic. Ponent en alguns dels esdeveniments més rellevants d'Espanya relacionats amb Mitjans de Pagament, eCommerce i Monedes.

Alejandro Gómez de la Cruz

Combina la seva professió com advocat fiscalista amb les seves funcions de CEO i fundador de Law & Bitcoin (www.lawandbitcoin.com), on es tracten els aspectes legals derivats de l'ús de monedes digitals o "criptodivisas" i la seva tecnologia subjacent (ie cadena de blocs o "blockchain"). Ha realitzat declaracions per a diversos diaris per aclarir qüestions legals relatives a Bitcoin, tant a nivell nacional com internacional (entre ells, per a El País, Vozpópuli, Coindesk o NewsBTC).

Plataforma
Dedicació
3h / setmana
Inscripcions
tancat
Edició
2

El curs, de sis setmanes de durada, s'adreça a estudiants que iniciaran properament estudis de graus en enginyeries i ciències, com a repàs dels continguts bàsics de matemàtiques (càlcul i àlgebra) i que s'ofereix com a complement formatiu preuniversitari, amb l'objectiu de complementar l'oferta de la titulació.

 

Equip acadèmic

Fotografia de Vanesa DazaVanesa Daza
Àrea d'Enginyeria Telemàtica del Departament de Tecnologies de la Informació

 

 

Fotografia de Nikolaos MakriyannisNikolaos Makriyannis
Àrea d'Enginyeria en Matemàtica Aplicada del Departament de Tecnologies de la Informació i les Comunicacions 

Plataforma
Dedicació
4-6h / setmana
Inscripcions
tancat
Edició
3

Aquest MOOC té com a objectius introduir aquest estil de música tradicional combinant ensenyament teòric i pràctic. Tots els conceptes són presentats a través de càpsules de vídeo on l'instructor exposa els conceptes clau. També, aquests vídeos, inclouen una varietat de suports audiovisuals i manifestacions pràctiques de músics convidats. El participant del MOOC serà capaç d'aconseguir detectar què ha après per contestar quizzes i per posar en pràctica el seu coneixement en entregues avaluades per professionals.

Aquest curs és una col·laboració entre el Grup de Tecnologia de la Música del Universitat Pompeu Fabra de Barcelona, un grup de recerca que ha estat estudiant la música d'Índia, i RagaSphere, un equip dels músics professionals indis i els educadors van dedicar per disseminar North Indian Classical Music.

Equip acadèmic

   Xavier Serra (coord.)
Plataforma
Dedicació
54h
Data inici
27 març 2018
Data fi
Inscripcions
obertes
Edició
1

El principal objectiu a assolir és la confecció de la primera versió estilitzada d’un curs sobre història de la integració europea en modalitat MOOC que tingui prou qualitat inicial per a atreure alumnes d’arreu del món interessants en la temàtica del curs. El MOOC pretén donar explicació a la situació actual d’Europa fent retrospectiva i explicant, de manera audiovisual, els fets que han portat a Europa al punt on es troba actualment.

Vinculat al primer objectiu, de caràcter genèric, en derivem un segon: capacitar un públic de formació i de procedència geogràfica molt variada a entendre adequadament les raons de la complexitat actual en el funcionament de la Unió Europea, principalment en l’àmbit econòmic.

 

Equip acadèmic

Fernando Guirao

 

 

 

Plataforma
Dedicació
4h / setmana
Inscripcions
tancat
Edició
2

Sovint llegim notícies basades en biologia que no entenem prou bé per formular una opinió sobre elles. Per poder interpretar conceptes complexos de la biologia com el determinisme genètic, la clonació, l'enginyeria genètica, la lluita contra l'envelliment, l'eugenèsia, la selecció artificial o l'herència d'intel·ligència necessitem alguns coneixements que potser no tenim. Aquí és on aquest curs en línia entre en joc. Why Biology Matters: Basic Concepts proporciona una introducció bàsica a la biologia fent ús de lliçons magistrals i entrevistes amb experts.

 

Equip acadèmic


Jaume Bertranpetit
Professor de Biologia de la Universitat Pompeu Fabra (Barcelona). Líder del grup en el Programa de Biologia Evolutiva i Sistemes Complexos del Departament de Ciències Experimentals i de la Salut (CEXS).

Plataforma
Syllabus
Dedicació
3h setmanals
Inscripcions
tancat
Edició
2

Aquests curs té com a temàtica el concepte d'Empresa Social i les variables principals que necessitem tenir en compte quan es crea un negoci d'aquestes característiques. Començarem per definir el concepte d'Empresa Social segons el professor Muhammad Yunus, Nobel Pau Laurate 2006, per desprès endinsar-nos en com un Negoci Social és diferent d'altres conceptes similars com Economia Social o Negoci Social.

 

Equip acadèmic

Ester Oliveras Ester Oliveras

 

 

 

 Andrea BalletboAndrea Balletbo

 

 

 

Paula Veciana BotetPaula Veciana Botet

Plataforma
Dedicació
2h / setmana
Inscripcions
tancat
Edició
4

Consulta el material audiovisual del curs Consulta el material audiovisual del curs

Un curs MOOC està dissenyat com un itinerari d'aprenentatge en línia amb diferents elements (vídeos, lectures, quizz...) que col·laboren per tal que s'assoleixin els objectius d'aprenentatge. A continuació tens accés, de manera gratuïta, a aquest material audiovisual. Podràs consultar la resta de material quan el curs estigui en obert. Esperem que en gaudeixis tant com nosaltres ho hem fet dissenyant-lo per a tu.