Getting to Know Catalonia: An Introduction to the Catalan Language, Culture and Society (material audiovisual disponible)

L’objectiu principal del MOOC Conèixer Catalunya. Introducció a la Llengua, la Cultura i la Societat Catalanes és presentar la nació catalana a totes aquelles persones que hi estiguin interessades i introduir-les als principals àmbits i aspectes del nostre país. És per aquest motiu que aquest MOOC és impartit per un equip multidisciplinari de professors especialitzats en els diferents àmbits de coneixement que s’hi tracten. 

 

 

Equip acadèmic

Teresa Cabré (coordinadora)
Plataforma
FutureLearn - Inscripcions
Syllabus
Dedicació
3h.
Data inici
Feb 3, 2020
Data fi
Inscripcions
obertes
Edició
2