Ètica en salut pública. La salut, és sempre el primer?

Aquest curs cobreix les nocions teòriques bàsiques i exemples sobre els aspectes ètics més rellevants que s'han de tenir en compte en la pràctica de la salut pública. Forma part de l'assignatura d'Ètica en salut pública del Màster de Salut Pública UPF-UAB.

La salut pública és l'esforç organitzat de la comunitat destinat a millorar la salut. Per això busca comprendre els processos de salut/malaltia i els seus determinants, desde la perspectiva poblacional; i realitza intervencions col·lectives de promoció, protecció i restauració de la salut. És per això que engloba un ampli ventall d'àmbits i professions que va molt més enllà dels entorns sanitaris i n'inclou molts d'altres com ara el camp de la vigilància de la salut pública, el de les polítiques amb impacte en salut, o el de la promoció de la salut.

 

 

Des de la perspectiva de la salut pública la dimensió ètica afecta a qualsevol dels seus propòsits principals. Entre les aplicacions d'una perspectiva ètica a la salut pública s'inclouen el mateix exercici professional, que s'ha de regir per unes normes de conducta (deontologia) i la consideració dels criteris morals a l'hora d'escollir, dissenyar i desenvolupar intervencions i programes de qualsevol de les facetes de la salut pública (planificació sanitària, vigilància i control d'epidèmies, promoció i protecció de la salut, etc.)

Per tot això, aquest curs pot ser d'interès per als professionals i als graduats especialment en l'àmbit de les ciències de la vida (medicina, infermeria, biologia, veterinària ...), ciències ambientals, estadística, economia, sociologia, ciències polítiques , química i farmàcia, entre d'altres.

No és imprescindible un coneixement previ ja que el curs comença amb una introducció tant a l'ètica com a la salut pública. No obstant això, estar familiaritzat i treballar en el camp de la salut pública pot ser útil per aprofitar millor el curs i posteriorment aplicar el seu contingut.

Equip acadèmic

 Andrea Burón

Plataforma
Data inici
Feb 16, 2021
Data fi
Mar 23, 2021
Inscripcions
obertes
Edició
1