Emprendedores sin complejos (material audiovisual disponible)

El contingut del curs s'estructura a partir d'un conjunt de MOOCs  de durada molt breu -una setmana- i centrats en una temàtica molt concreta. Cada MOOC es basa en l'experiència d'un conjunt d'emprenedors en diferents sectors i moments del seu projecte. La passió pel seu treball és el comú denominador que impregna el contingut de cadascun dels MOOC. Tots els projectes se centren en empreses joves amb problemàtiques lleugerament diferents i objectius també diferents. Encara que s'enfronten als diferents reptes de formes molt diferents, sempre mantenen un punt en comú: es basen en les persones per fer front el futur.

Els cinc MOOC que formen el curs són: 

  • Emprenedors sense complexos - L'ecosistema emprenedor: Descripció de l'ecosistema emprenedor segons el model de la Babson School.
  • Emprenedors sense complexos - Proposta de valor: Negoci i avantatge competitiu de les start up. Quin problema/necessitat del mercat estan cobrint?
  • Emprenedors sense complexos: principals reptes - Com un problema pot convertir-se en una oportunitat?
  • Emprenedors sense complexos: l'equip - Les dificultats de detectar, seleccionar i retenir el talent dins d'empreses de recent creació.
  • Emprenedors sense complexos: perspectives de futur - Plantejaments de futur dels emprenedors: compaginació del dia a dia amb una estratègia a mitjà i llarg termini.

 

Equip acadèmic

Emprenedors

Dani Candil i Rafael González
Startup: A Crowd of Monsters

Francis Casado
Startup: Mobile Media Content

Michael Lin i Miquel Oliver
Startup: Logim Solutions

 

Professora del curs

Susana Domingo
Universitat Pompeu Fabra

Col·laboradores

Davinia Hernández-Leo
Universitat Pompeu Fabra - Coordinació del MOOC

Laia Albó
Universitat Pompeu Fabra

Plataforma
Dedicació
4h / setmana
Inscripcions
tancat
Edició
1