Els nostres estudiants tindran un tutor específic. Aquests tutors de suport acadèmic i personal tindran una reunió individual cara a cara amb els estudiants tutoritzats un cop comenci el programa (per exemple, a la sessió de preinscripció) i almenys una vegada durant el primer semestre.

Les tasques principals dels tutors acadèmics són les següents:
 

  •  Proporcionar ajuda acadèmica general als estudiants durant l'any i controlar-ne l'assistència i el progrés;
  •  Fer d'intermediari entre els estudiants i el coordinador del màster durant tot el curs acadèmic;
  •  Ajudar amb la tria d'assignatures del màster durant les sessions de tutoria prèvia a la inscripció (a principis de setembre);
  •  Ajudar amb els aspectes acadèmics i administratius del procés d'elaboració del TFM, centrant-se principalment en l'elecció del tema i del supervisor;
  • Signar el formulari del TFM.
     

A més, aquells estudiants que triïn l'orientació pràctica, tindran un altre tutor que els ajudarà en els aspectes administratius i pedagògics del Pràcticum.