Vés enrere

15-16/02/19: V JORNADES GrOC 2019

15-16/02/19: V JORNADES GrOC 2019

13.02.2019

 

V JORNADES GrOC 2019

L’actualització i unifi cació terminològica a les classes de llengua i les PAU
 
Dates: 15 i 16 de febrer del 2019
Lloc: Campus del Poblenou i Campus de la Ciutadella - Universitat Pompeu Fabra
 
L'objectiu d'aquesta edició de les Jornades GrOC és plantejar i debatre la necessitat d'una actualització i unificació terminològica a les assignatures de llengua. Tant l’aparició de les noves gramàtiques del castellà (2009) i el català (2016) com la preparació del Glosario de términos gramaticales de la RAE-ASALE, un llibre adreçat als professors de secundària i batxillerat, suposen un canvi d’escenari que afecta directament el desenvolupament dels continguts a les aules i els exàmens de selectivitat.

Multimèdia

Multimedia

Multimedia

Categories: