Vés enrere Ajut de matrícula per a estudiants dels Màsters Universitaris de la UCA de Traducció i Ciències del Llenguatge 2022-2023

Ajut de matrícula per a estudiants dels Màsters Universitaris de la UCA de Traducció i Ciències del Llenguatge 2022-2023

26.05.2022

 

 

Els Màsters Universitaris en:

  • Estudis del Discurs
  • Estudis de Traducció
  • Lingüística Teòrica i Aplicada
  • Traducció entre Llengües Globals (xinès-espanyol)

convoquen 1 ajut de matrícula cadascun per al curs acadèmic 2022-2023.

 

Dotació/Import de l'ajut: 1.000€ a descomptar de l'import de la matrícula del curs acadèmic 2022-2023.

Requisits dels sol·licitants: Estudiants admesos o que, havent fet la reserva de plaça, es matriculin per primera vegada i a temps complet als Màsters Universitaris de Traducció i Ciències del Llenguatge pel curs 2022-2023.  

Termini màxim sol·licitud ajut: 12 de juliol de 2022 

 

Documentació que s’ha d’aportar

1) Sol·licitud degudament emplenada mitjançant aquest formulari

2) Expedient acadèmic de l'estudi previ d'accés amb la nota mitjana de la universitat d'origen. Si l’estudiant aporta un expedient d’una universitat no espanyola, haurà de presentar el certificat “Equivalencia de notas medias de estudios universitarios realizados en centros extranjeros” que es pot obtenir a la web següent: http://www.educacionyfp.gob.es/servicios-al-ciudadano/catalogo/gestion-titulos/estudios-universitarios/titulos-extranjeros/equivalencia-notas-medias.html

Comissió avaluadora

La Comissió avaluadora està formada per el/la coordinador/a del màster i la comissió d’admissions de cada titulació.  

La decisió es basarà en l’expedient acadèmic.

Termini Resolució Ajut: La resolució final es publicarà el 18 de juliol de 2022 en aquesta mateixa pàgina web. 

Incompatibilitats: El benefici de l'ajut és incompatible amb qualsevol altre ajut o beca pública o privada que tingui la mateixa finalitat.
 

RESOLUCIONS de data 18/07/2022, d'ajut de matrícula per als estudiants dels màsters Universitaris en:

Multimèdia

Categories:

ODS - Objectius de desenvolupament sostenible:

Els ODS a la UPF

Contact