Vés enrere RESOLUCIÓ DE L'AJUT de 21/07/2021! Ajut de matrícula per a estudiants dels Màsters Universitaris de la UCA de Traducció i Ciències del Llenguatge 2021-2022

RESOLUCIÓ DE L'AJUT de 21/07/2021! Ajut de matrícula per a estudiants dels Màsters Universitaris de la UCA de Traducció i Ciències del Llenguatge 2021-2022

08.06.2021

 

 

Els Màsters Universitaris en:

  • Estudis del Discurs
  • Estudis de Traducció
  • Lingüística Teòrica i Aplicada
  • Traducció entre Llengües Globals (xinès-espanyol)

convoquen 1 ajut de matrícula cadascun per al curs acadèmic 2021-2022.

 

Dotació/Import de l'ajut: 1.000€ a descomptar de l'import de la matrícula del curs acadèmic 2021-2022.

Requisits dels sol·licitants: Estudiants admesos o que, havent fet la reserva de plaça, es matriculin per primera vegada i a temps complet als Màsters Universitaris de Traducció i Ciències del Llenguatge pel curs 2021-2022.  

Termini màxim sol·licitud ajut: 16/07/2021 

Termini de resolució: 21/07/2021

Documentació que s’ha d’aportar

1) Sol·licitud degudament emplenada mitjançant aquest formulari.

2) Expedient acadèmic de l'estudi previ d'accés amb la nota mitjana de la universitat d'origen. Si l’estudiant aporta un expedient d’una universitat no espanyola, haurà de presentar el certificat “Equivalencia de notas medias de estudios universitarios realizados en centros extranjeros” que es pot obtenir a la web següent: http://www.educacionyfp.gob.es/servicios-al-ciudadano/catalogo/gestion-titulos/estudios-universitarios/titulos-extranjeros/equivalencia-notas-medias.html

Comissió avaluadora

La Comissió avaluadora està formada per el/la coordinador/a del màster i la comissió d’admissions de cada titulació.  

La decisió es basarà en l’expedient acadèmic.

Termini Resolució Ajut: La resolució final es publicarà el 21 de juliol de 2021 en aquesta mateixa pàgina web. 

Incompatibilitats: El benefici de l'ajut és incompatible amb qualsevol altre ajut o beca pública o privada que tingui la mateixa finalitat.

Multimèdia

Categories:

ODS - Objectius de desenvolupament sostenible:

Els ODS a la UPF

Contact