Vés enrere RESOLUCIÓ / Ajut de matrícula per a estudiants dels Màsters Universitaris de la UCA de Traducció i Ciències del Llenguatge 2020-2021

RESOLUCIÓ / Ajut de matrícula per a estudiants dels Màsters Universitaris de la UCA de Traducció i Ciències del Llenguatge 2020-2021

21.07.2020

 

 

Els Màsters Universitaris en:

  • Lingüística Teòrica i Aplicada
  • Estudis del Discurs
  • Estudis de Traducció
  • Traducció entre Llengües Globals (xinès-espanyol)

convoquen 1 ajut de matrícula cadascun per al curs acadèmic 2020-2021.

 

Dotació/Import de l'ajut: 1.000€ a descomptar de l'import de la matrícula del curs acadèmic 2020-2021.


Requisits dels sol·licitants: Estudiants admesos o que, havent fet la reserva de plaça, es matriculin per primera vegada i a temps complet als Màsters Universitaris de Traducció i Ciències del Llenguatge pel curs 2020-2021.  


Termini màxim sol·licitud ajut:

Estudiants admesos en 1ª i 2ª convocatòria: 30/04/2020 

Estudiants admesos en 3ª convocatòria: 18/05/2020  

Estudiants admesos en 4ª convocatòria: 06/07/2020 


Documentació que s’ha d’aportar

1) Sol·licitud degudament emplenada mitjançant aquest formulari.

2) Expedient acadèmic de l'estudi previ d'accés amb la nota mitjana de la universitat d'origen. Si l’estudiant aporta un expedient d’una universitat no espanyola, haurà de presentar el certificat “Equivalencia de notas medias de estudios universitarios realizados en centros extranjeros” que es pot obtenir a la web següent:

http://www.educacionyfp.gob.es/ca/servicios-al-ciudadano/catalogo/gestion-titulos/estudios-universitarios/titulos-extranjeros/equivalencia-notas-medias.html


Comissió avaluadora

La Comissió avaluadora està formada per el/la coordinador/a del màster i la comissió d’admissions.  

La decisió es basarà en l’expedient acadèmic.


Termini Resolució Ajut: La resolució final es publicarà el 10 de juliol de 2020 en aquesta mateixa pàgina web. 


Incompatibilitats: El benefici de l'ajut és incompatible amb qualsevol altre ajut o beca pública o privada que tingui la mateixa finalitat.

Multimèdia

Categories:

ODS - Objectius de desenvolupament sostenible:

Els ODS a la UPF

Contact