El Màster ofereix 40 places en total. No hi ha proves d'accés especials. Quan la demanda superi l'oferta, el comitè de selecció aplicarà el següent barem de priorització

Expedient i certificats acadèmics 55%
Formació específica en estudis de traducció 10%
Experiència investigadora 5%
Experiència en traducció i/o interpretació 10%
Experiència docent 5%
Nivell d'anglès superior a B2 i coneixement d'altres llengües   10%
Experiència en redacció en anglès o espanyol 5%