Departament de Tecnologies de la Informació i les Comunicacions

Roc Boronat building (Communication-Poblenou campus)
Roc Boronat, 138
08018 Barcelona

mentos@upf.edu