PIÑA PELLEGRIN, MARTINA

[email protected]
Roc Boronat, 138 08018 Barcelona

linkedin LinkLINKEDIN Google Schoolar LinkGOOGLE SCHOLAR OORCID LinkORCID


Estudiant del Doctorat en Comunicació de la Universitat Pompeu Fabra, Màster en Investigació en Comunicació Social (UPF 2018), Periodista i llicenciada en Comunicació Social per la Pontificia Universidad Católica de Xile (PUC, 2013). Ha treballat com a assistent d'investigació des del 2014 en projectes relacionats amb l'ús de les tecnologies de la informació i la comunicació des del think tank TrenDigital de la Facultat de Comunicacions de la PUC a Xile, amb publicacions en Cultura i Educació, Journal of Communication i Comunicar. Els seus interessos d'investigacions estan centrats en l'aprenentatge de l'ús de plataformes i xarxes socials, principalment de joves i adolescents. El seu tema de tesi tracta sobre l’aprenentatge informal de la reputació en línia de treballadors de plataformes en l'economia col·laborativa.