LOPEZ DEL CASTILLO WILDERBEEK, FRANCISCO LESLIE


Biografia

Sóc doctorant en comunicació per aquesta universitat amb el ferm propòsit de defensar aquest mateix any. He cursat estudis reglats a la UOC (Comunicació Audiovisual, Dret i el Màster en Societat de la Informació i el Coneixement), la UAB (Primer cicle de Comunicació Audiovisual) i no reglats a la ESADE (Resolució de conflictes extrajudicials).

En el camp professional actualment sóc Media Monitoring Services Manager a Accés Group, l'empresa líder a Espanya en Press Clipping i anàlisi de mitjans. Les meves funcions es resumeixen en fer que els clients tinguin tot el que demanen i l'únic per al que no està capacitat el meu equip és aturar el temps (ens hem de conformar amb frenar-lo una mica). Actualment els meus interessos acadèmics tracten sobre la comprensió de la interacció entre esdeveniments mediàtics a través de diferents canals (tant Mass Media com UGC) fent servir un ampli espectre de metodologies des del Processament del Llenguatge Natural a l'anàlisi semiòtic.

Línies de recerca

- Anàlisi del discurs

- Visualització de la informació

- Processament de Llenguatge Natural

- Digital humanities

- Investigació en Big Data