Relació de professors i de personal investigador que poden ser tutors de treballs d'investigació del Màster Universitari en Estudis Internacionals sobre Mitjans, Poder i Diversitat: