Fes la Tutoria de matrícula

Un cop admès, a finals de juliol, la secretaria del departament es posarà en contacte amb tu, per correu electrònic, perquè facis la tutoria de matrícula amb la coordinadora del màster per correu electrònic.

El tràmit de la Tutoria, és obligatori, ha de servir per aclarir dubtes acadèmics, donar-te informació del Treball de Fi de Màster i decidir quines assignatures matricularàs, així com la forma de cursar els estudis (temps complet o parcial). És molt important que abans de fer la Tutoria consultis els plans docents de les assignatures i horaris.

El Full de Tutoria que signaran el coordinador i l'estudiant vincularà la matrícula de l'estudiant. Qualsevol modificació que s'introdueixi en la matrícula, s'haurà de realitzar seguint la normativa, prèvia sol·licitud i autorització corresponent.

Les modificacions no autoritzades poden tenir greus conseqüències, per exemple, en l'organització de la docència, però també en la tramitació del títol del màster per incompliment dels requisits del Pla d'Estudis. El Departament de Comunicació no es farà responsable de cap canvi que s'introdueixi en l'automatrícula que no es correspongui amb el full de tutoria signat.

Presenta la documentació original

L'admissió definitiva al màster està subjecta a la verificació de la documentació que vas presentar al fer la preinscripció. Per això, el mateix dia de la Tutoria, hauràs de presentar:

  • El Full de Tutoria imprès
  • Original i fotocòpia (o fotocòpia compulsada) de la documentació que havies presentat per a la preinscripció.
  • Original i fotocòpia (o fotocòpia compulsada) del document acreditatiu en cas que siguis beneficiari d'algun tipus de bonificació de matrícula
  • Si vols matricular-te com a becari condicional i no pagar la totalitat de la matrícula consulta l'apartat de beques d'aquest enllaç

Si no presentes els originals, no et podràs matricular al màster. Si el teu títol universitari l'ha expedit una universitat de fora de la Unió Europea i de l'Espai Econòmic Europeu i no està homologada amb algun estudi universitari espanyol, consulta aquesta web del Ministerio de Educación ja que necessitem validar el títol.