Si el passat curs vas estar matriculat en el mateix màster i aquest curs t'hi has de tornar a matricular, perquè l'estàs fent a temps parcial o bé perquè no n'has superat alguna assignatura, abans de fer l'automatricula has de tenir en compte la informació següent:

Fes la Tutoria de matrícula

A finals de juliol, la secretaria del departament es posarà en contacte amb tu, per correu electrònic, perquè facis la tutoria de matrícula amb el coordinador del màster que tindrà lloc el proper 8 de setembre del 2017, a les 10 hores, a l'aula 52.423, de l'Edifici Roc Boronat (C/Roc Boronat, 138).   

El tràmit de la Tutoria, és obligatori, ha de servir per aclarir dubtes acadèmics, donar-te informació del Treball de Fi de Màster i decidir quines assignatures matricularàs. És molt important que abans de fer la Tutoria consultis consultis els plans docents de les assignatures i horaris

El Full de tutoria que signaran la coordinadora i l'estudiant vincularà la matrícula de l'estudiant. Qualsevol modificació que s'introdueixi en la matrícula, s'haurà de realitzar seguint la normativa, prèvia sol·licitud i autorització corresponent.

Les modificacions no autoritzades poden tenir greus conseqüències, per exemple, en l'organització de la docència, però tambè en la tramitació del títol del màster per incompliment dels requisits del Pla d'Estudis. El Departament de Comunicació no es farà responsable de cap canvi que s'introdueixi en l'automatrícula que no es correspongui amb el full de tutoria signat.

Presenta la documentació original

  • El Full de Tutoria imprès
  • Original i fotocòpia (o fotocòpia compulsada) del document acreditatiu en cas que siguis beneficiari d'algun tipus de bonificació de matrícula
  • Si vols matricular-te com a becari condicional i no pagar la totalitat de la matrícula consulta l'apartat de beques d'aquest enllaç 
  • Si tens algun deute econòmic amb la Universitat, has de fer els pagaments que corresponguin abans d'automatricular-te.

Si vols reprendre els estudis de màster que vas deixar temporalment fa més de dos cursos acadèmics, has de sol·licitar abans la reincorporació als estudis.