El Màster en Estudis Internacionals sobre Mitjans, Poder i Diversitat permetrà als estudiants que obtinguin el títol:

  • Accedir a un programa de doctorat.
  • Iniciar una carrera de recerca en un gabinet, laboratori o institut privat o públic.
  • Incorporar-se a una carrera professional de l'àmbit de la comunicació.
  • Incorporar-se a un organisme governamental o no governamental nacional o internacional per exercir tasques de comunicació.