Codi Assignatures Crèdits 
ECTS
Trimestre
31978 L'Ètica de la mediació: Diversitat i poder 7,5 1
31972 Poder i diversitat de gènere als mitjans de comunicació 7,5 1
32296 Mètodes de Recerca 10 1
31974 Estudis crítics sobre animals i mitjans de comunicació 7,5 2
31973 Justícia global, guerra i pobresa als mitjans de comunicació 7,5 2
32295 Comunicació Intercultural 5 2
32200 Infància, juventut i mitjans de comunicació 7,5 1
31977 Treball final de Màster 15 3

 

Plans docents curs 2016-2017

Plans docents curs 2015-2016