Pla d'Estudis del Màster Universitari en Estudis Internacionals sobre Mitjans, Poder i Diversitat

Assignatures obligatòries:

L'Ètica de la mediació: Diferència i poder - 31978 (7,5 Crèdits ECTS)

Assignatura de caire introductori per al Màster Universitari en Estudis Internacionals sobre mitjans de comunicació, poder i diferència que es centra en els conceptes i enfocaments bàsics que sustenten el programa i ofereix perspectives pràctiques en l'aplicació de l'ètica de la mediació als camps del periodisme, el cinema i els estudis audiovisuals, i de publicitat i relacions públiques.

Mètodes de recerca  - 31975 (10 Crèdits ECTS)

Aquesta assignatura té com a principal objectiu familiaritzar-se amb les tècniques principals de la investigació qualitativa aplicada a l'estudi de la comunicació, i donar eines per ser capaços de dissenyar una investigació emprant aquestes tècniques, segons les convencions de la comunitat científica internacional.

 

Optatives. L'estudiant ha de triar un dels dos paquets optatius:

Opció 1
 

Comunicació i interculturalitat - 31971 (5 Crèdits ECTS)

Aquesta assignatura s'organitza al voltant de l'estudi de conceptes interculturals clau per a la investigació de la interculturalitat, com són l'individualisme, l'etnocentrisme, l'aculturació, el canvi de valors de la família, les comparacions entre grups ètnics, o les diferències de gènere i de personalitat en funció dels referents culturals.

Poder i diversitat de gènere als mitjans - 31972 (7,5 Crèdits ECTS)

La representació mediàtica d'homes i dones és objecte de desequilibris degut als discursos socials sobre les qüestions de gènere. Un dels objectius prioritaris d'aquest curs és aprofundir en les repercussions que el discurs sobre la identitat té en les construccions de gènere així com en les relacions entre homes i dones.

Justícia global, guerra i pobresa als mitjans - 31973 (7,5 Crèdits ECTS)

Aquesta assignatura introdueix els estudiants en els temes sobre drets humans, moral, justícia distributiva i deures individuals, examina el paper dels mitjans de comunicació pel que fa a la justícia global i aborda els nous desenvolupaments en el camp dels estudis sobre mitjans de comunicació globals que afecten a la interpretació de la 
justícia, la guerra i la pobresa en la premsa.

Estudis crítics sobre animals i mitjans de comunicació - 31974 (7,5 Crèdits ECTS)

Aquesta assignatura té per objectiu identificar els principals reptes ètics implicats en la cobertura mediàtica, o en qualsevol forma de comunicació, de l'explotació humana sobre els altres animals i la natura. El curs fa especial èmfasi en les interseccions entre la opresió dels animals no humans, la opresió dels humans i la crisi dels sistemes ecològics.


Opció 2

Comunicació i interculturalitat - 31971 (5 Crèdits ECTS)

Aquesta assignatura s'organitza al voltant de l'estudi de conceptes interculturals clau per a la investigació de la interculturalitat, com són l'individualisme, l'etnocentrisme, l'aculturació, el canvi de valors de la família, les comparacions entre grups ètnics, o les diferències de gènere i de personalitat en funció dels referents culturals.

Infància, joventut i mitjans de comunicació - 32200 (7,5 Crèdits ECTS)

Aquest curs introdueix als estudiants en les principals corrents de recerca en l'àmbit de la infància, la joventut i els mitjans de comunicació. El principal objectiu és transferir aquest coneixement al desenvolupament de recerca acadèmica original i al desenvolupament de missatges comunicatius que no vulnerin els drets dels nens i els joves.

Justícia global, guerra i pobresa als mitjans - 31973 (7,5 Crèdits ECTS)

Aquesta assignatura introdueix els estudiants en els temes sobre drets humans, moral, justícia distributiva i deures individuals, examina el paper dels mitjans de comunicació pel que fa a la justícia global i aborda els nous desenvolupaments en el camp dels estudis sobre mitjans de comunicació globals que afecten a la interpretació de la 
justícia, la guerra i la pobresa en la premsa.

Estudis crítics sobre animals i mitjans de comunicació - 31974 (7,5 Crèdits ECTS)

Aquesta assignatura té per objectiu identificar els principals reptes ètics implicats en la cobertura mediàtica, o en qualsevol forma de comunicació, de l'explotació humana sobre els altres animals i la natura. El curs fa especial èmfasi en les interseccions entre la opresió dels animals no humans, la opresió dels humans i la crisi dels sistemes ecològics.

 

Projecte (obligatori):

Treball final de màster - 31977 (15 Crèdits ECTS)

L'estudiant ha de portar a terme un projecte final on apliqui, integri i desenvolupi els coneixements, les competències i les habilitats adquirides durant el Màster. El projecte ha de constituir una contribució original al desenvolupament de la teoria i/o la pràctica de la comunicació de la diversitat i la diferència. En el cas de que la contribució estigui basada en la práctica profesional, caldrà investigació empírica. Els estudiants han d'elegir com a objecte d'estudi un dels col·lectius vulnerables (o una intersecció d'ells) inclosos dins el programa del màster.