Codi Assignatures Crèdits 
ECTS
Trimestre
31978 L'Ètica de la mediació: Diversitat i poder 7,5 1
31971 Comunicació i interculturalitat (*)  5 1
31972 Poder i diversitat de gènere als mitjans de comunicació 7,5 1
31975 Mètodes de Recerca 1   5 1
31974 Estudis crítics sobre animals i mitjans de comunicació 7,5 2
31973 Justícia global, guerra i pobresa als mitjans de comunicació 7,5 2
31976 Mètodes de Recerca 2 (*)  5 2
31977 Treball final de Màster 15 3

 

(*) Assignatures assimilades del Màster Universitari en Comunicació Social