Coordinadora del Màster Coordinadora del Màster

MEDINA BRAVO, MARIA PILAR

Professora agregada interina
Departament de Comunicació
Comunicació Audiovisual

+34 93 542 1237
[email protected]
Roc Boronat, 138 08018 Barcelona

OORCID LinkORCID


Pilar Medina-Bravo (Barcelona, 1966). Doctora en Psicologia per la Universitat de Barcelona i Títol d'Especialista en Psicologia Clínica. Professora de 'Intercultural Communication', 'Comunicació Publicitària' i 'Psicosociologia del Consum' a la Facultat de Comunicació de la Universitat Pompeu Fabra (UPF). Actualment és coordinadora del grup de recerca 'Communication, Advertising and Society' (http://www.cas.upf.edu) on desenvolupa els seus interessos de recerca i publicacions entorn les identitats de gènere, les orientacions sexuals o la comunicació intercultural. 

Línies de recerca

- Identitats de gènere; 
- Orientació sexual; 
- Comunicació intercultural.

Docència

- Intercultural Communication; 
- Comunicació Publicitària; 
- Psicosociologia del Consum; 
- Dinàmiques identitàries: les construccions de gènere; 
- L'entrevista clínica; 
- Psicologia de la Comunicació Social.