Llicenciats o graduats universitaris, preferentment en un grau de comunicació (Periodisme, Comunicació Audiovisual, Publicitat i Relacions Públiques, etc.). També poden optar al màster altres graduats de qualsevol àmbit de les humanitats, les ciències socials i les ciències jurídiques, així com de les ciències de la salut o de les tecnologies.