Vés enrere

Promoure la competència en la contractació pública suposa un benefici per a tota la societat

Promoure la competència en la contractació pública suposa un benefici per a tota la societat

Juan José Ganuza, catedràtic del Departament d'Economia i Empresa de la UPF, és l'investigador principal d'un projecte que ha rebut finançament en el marc de la convocatòria Ajuts a Equips de Recerca Científica de la Fundación BBVA 2018.

23.05.2019

Imatge inicial

Juan José Ganuza Fernández, catedràtic del Departament d’Economia i Empresa de la UPF, és l’investigador principal del projecte “Aprendizaje Automático (Machine Learning) para Promover la Competencia en la Contractación Pública (ML-PCCP)”, en el marc de la convocatòria Ajuts a Equips de Recerca Científica de la Fundació BBVA 2018.

El projecte ML-PCCP, que tindrà una durada de dos anys i està finançat amb 75.000 euros, pretén demostrar que amb un disseny apropiat de les subhastes i els diversos mecanismes utilitzats en les adjudicacions de contractes públics, es poden evitar biaixos i distorsions en les contractacions i augmentar el benestar.

Un dels objectius del projecte és crear una metodologia que permeti generar una major visibilitat sobre l’impacte que les adjudicacions tenen en l’economia

Un dels seus objectius és crear una metodologia que permeti generar una major visibilitat sobre l’impacte que les adjudicacions tenen sobre l’economia. També pretén omplir un buit existent en aquest àmbit, ja que actualment hi ha una gran quantitat d’informació sobre adjudicacions (per obligació de la Llei de Transparència), però aquesta informació no està analitzada i no és accessible fàcilment.

Completen l’equip de recerca els professors del Departament d’Economia i Empresa de la Universitat Julian Di Giovanni (ICREA-UPF), i Manuel García-Santana, juntament amb Javier Asensio Ruiz de Alda i Anna Matas (Universitat Autònoma de Barcelona) i Gerard Llobet (Centro de Estudios Monetarios y Financieros CEMFI).

A més competència en les subhastes, més beneficis pels sector públic i els ciutadans

A través d'estadístiques del Ministeri de Foment, el projecte estudiarà quin és el disseny amb el qual es construeixen les subhastes i com impacten aquests mecanismes en el benestar dels ciutadans.

En el cas concret de les concessions de transport, s'estudiaran dades de demanda que es creuaran amb els preus, fet que ajudarà a poder quantificar l'estalvi que va suposar per al consumidor la major competència en les subhastes.

"Les subhastes són un mecanisme per fixar un preu i unes condicions de contractació en una adjudicació, que garanteixen la competència i la neutralitat del procés", afirma Juan José Ganuza.

Segons l'investigador principal del projecte, una major competència en les subhastes provoca un estalvi per al consumidor: "L’augment de la competència es trasllada a un millor preu, o a unes condicions de contractació més favorables per al sector públic, i amb això hi surten beneficiats tots els ciutadans", explica.

Poca participació de les empreses estrangeres en les subhastes

Un altre aspecte que s’analitzarà és el fet que en la contractació pública hi ha un biaix molt alt cap a les empreses domèstiques (només el 1.6% dels contractes adjudicats a la UE van ser obtinguts per empreses estrangeres, amb dades de 2011), i aquest projecte tractarà d'explicar els perquès.

"En principi les subhastes estan obertes a empreses estrangeres, però no solen participar-hi. Un objectiu del projecte és entendre per què no ho fan, i què es podria fer per augmentar la competència", assegura Juan José Ganuza.

El Programa d'Ajudes a Equips d'Investigació Científica de la Fundació BBVA vol impulsar la investigació bàsica, translacional o aplicada en àrees d'alt interès social.

A la convocatòria 2018 s’han seleccionat 25 projectes d'avantguarda, pertanyents a les àrees de Biomedicina, Ecologia i Biologia de la Conservació, Economia i Societat Digital (on trobem el projecte de Juan José Ganuza), Big Data i Humanitats Digitals.

Multimèdia

Multimedia

Multimedia

Categories:

Per a més informació

Para más información

For more information

Notícia publicada per:

Noticia publicada por:

News published by:

Unitat de Comunicació i Projecció Institucionals

Unidad de Comunicación y Proyección Institucionales

Institutional Communication and Promotion Unit