Vés enrere

La UPF destaca en recerca i en orientació internacional dins el Rànquing de la Fundación CyD 2019

La UPF destaca en recerca i en orientació internacional dins el Rànquing de la Fundación CyD 2019

En aquesta classificació interactiva, que inclou 73 universitats públiques i privades de l'Estat, la UPF se situa com la quarta amb un rendiment més elevat.

22.05.2019

Imatge inicial

La UPF està considerada com la quarta universitat de l’Estat amb un rendiment més elevat, segons el Rànquing CyD 2019, fet per la Fundación Conocimiento y Desarrollo (CyD), i se situa en la primera posició en la dimensió de la Recerca i en la segona en la d'Orientació Internacional.

El rànquing, que arriba a la sisena edició, ha analitzat 73 universitats d’Espanya (48 de públiques i 25 de privades), que suposen el 90% de les 81 institucions que imparteixen estudis de grau. Inclou 2.522 titulacions, pertanyents a 23 àmbits de coneixement diferents.

La UPF obté un rendiment alt en 22 dels 34 indicadors comuns a totes les universitats

La llista contempla un total de 36 indicadors (classificats en funció de tres nivells de rendiment: alt, intermedi i reduït), que es reparteixen en cinc dimensions: Ensenyament i aprenentatge, Recerca, Transferència de coneixement, Orientació internacional i Contribució al desenvolupament regional.

La UPF obté un rendiment alt en 22 indicadors (sobre 34 indicadors comuns que apliquen a totes les universitats, xifra que suposa el 64,7%). Això situa la Universitat en la quarta posició global, per darrere la Universitat Autònoma de Barcelona, la Universitat Autònoma de Madrid i la Universitat de Navarra, que obtenen rendiment alt en 27, 25 i 24 indicadors, respectivament, i empatada amb la Universitat Pontificia Comillas.

Entre les cinc dimensions del rànquing, la Universitat Pompeu Fabra despunta en Recerca, on es troba en la primera posició; i en Orientació internacional, on ocupa la segona posició (dins un grup en què també es troben les universitats Politècnica de Catalunya, Autònoma de Barcelona, Autònoma de Madrid i Ramon Llull). En Transferència de coneixement, se situa en sisena posició, juntament amb les universitats de Saragossa i Barcelona.

Cal tenir en compte que els resultats de rendiment no són absoluts, sinó relatius, ja que s'estableixen en comparació amb les dades del conjunt d'universitats participants i estan ponderades segons la mida de les institucions.

Una eina interactiva i que s’adapta als diferents públcs

El rànquing de la Fundación CyD, que utilitza la filosofia de l'U-Multirank de la Comissió Europea, fet a partir d'indicadors relatius, vol ser una eina interactiva i comparativa en què sigui l'usuari qui busqui i seleccioni les universitats en base a categories que ell consideri importants.

Està pensat per aportar informació i criteris de decisió tant a futurs estudiants, responsables universitaris, docents, investigadors, administracions públiques, empreses i altres agents socials que vulguin establir vincles amb una universitat. Les dades incloses en l’anàlisi provenen de diverses fonts, amb l’objectiu de facilitar una informació àmplia i completa: dades facilitades directament per les pròpies institucions, dades del Ministeri d’Educació, Cultura i Esport, dades bibliomètriques i també de patents.

Multimèdia

Multimedia

Multimedia

Categories:

Per a més informació

Para más información

For more information

Notícia publicada per:

Noticia publicada por:

News published by:

Unitat de Comunicació i Projecció Institucionals

Unidad de Comunicación y Proyección Institucionales

Institutional Communication and Promotion Unit