1. Tutoria

Les tutories tindran lloc del 13 al 19 de setembre. Abans de poder fer la matrícula on-line, s'haurà de mantenir una entrevista presencial amb el professor tutor/a que es va assignar des de la coordinació del màster.Si no us avisem expressament, mantindreu el mateix tutor de l'any passat.

És necessari que l'estudiant contacti amb el tutor/a per concertar l'entrevista:

Directori de professorat per consultar despatx, telèfon i correu electrònic

L'imprès de tutoria s'ha d'enviar per correu electrònic a [email protected]  o entregar-lo personalment a la secretaria abans del 19 de setembre.

2. Documentació de matrícula

Abans del 18 de setembre s'haurà d'enviar per correu elctrònic a [email protected]  la documentació d'exempcions i/o bonificacions.

Exempcions i/o bonificacions:

  • En el cas de ser beneficiari o haver sol·licitat una beca, l'estudiant haurà de presentar còpia de la credencial de becari o de la sol·licitud de la beca junt amb l'imprès de sol·licitud de becari condicional.
  • Si l'estudiant és beneficiari d'algún tipus de bonificació de matrícula, cal presentar l'original i la còpia del document acreditatiu.

3. Matrícula on-line

El període de matrícula on-line serà del 20 al 23 de setembre.

IMPORTANT: Per poder realitzar la matrícula on-line serà necessari haver presentat a la secretaria de l'IUC l'imprès de tutoria i la documentació d'exempcions i/o bonificacions, si és el cas.

4. Inici del curs acadèmic

El curs acadèmic s'iniciarà el 27 de setembre.