1. Tutoria

Les tutories tindran lloc del 4 al 18 de setembre. Abans de poder fer la matrícula on-line, s'haurà de mantenir una entrevista presencial amb el professor tutor/a que es va assignar des de la coordinació del màster.Si no us avisem expressament, mantindreu el mateix tutor de l'any passat.

És necessari que l'estudiant contacti amb el tutor/a per concertar l'entrevista:

Directori de professorat per consultar despatx, telèfon i correu electrònic

L'imprès de tutoria s'ha de lliurar abans del 18 de setembre, signat per l'estudiant i el/la tutor/a, a la secretaria de l'IUC (despatx 20.271 de l'edifici Jaume I, Campus de la Ciutadella). L'horari de secretaria és de dilluns a divendres de 10.30 a 14.00 hores.

2. Documentació de matrícula

del 5 al 6 de setembre s'haurà de presentar a la secretaria de l'IUC la documentació d'exempcions i/o bonificacions.

Exempcions i/o bonificacions:

  • En el cas de ser beneficiari o haver sol·licitat una beca, l'estudiant haurà de presentar còpia de la credencial de becari o de la sol·licitud de la beca junt amb l'imprès de sol·licitud de becari condicional.
  • Si l'estudiant és beneficiari d'algún tipus de bonificació de matrícula, cal presentar l'original i la còpia del document acreditatiu.

3. Matrícula on-line

El període de matrícula on-line serà del 16 al 20 de setembre.

IMPORTANT: Per poder realitzar la matrícula on-line serà necessari haver presentat a la secretaria de l'IUC l'imprès de tutoria i la documentació d'exempcions i/o bonificacions, si és el cas.

4. Inici del curs acadèmic

El curs acadèmic s'iniciarà el 25 de setembre.