-Formar investigadors capaços de prosseguir amb excel·lència acadèmica estudis de doctorat en el camp de les Humanitats.

-Formar professionals amb una visió transversal dels llenguatges artístics i dels fenòmens culturals del món contemporani.