PLA D'ESTUDIS EN EXTINCIÓ 
 

Mòdul: el mòdul és una unitat d'aprenentatge integrada per assignatures o activitats formatives relacionades entre elles formant una estructura acadèmica coherent.

Tots els mòduls d'aquest màster tenen un valor de 10 ECTS.

Crèdit ECTS: el crèdit ECTS correspon a 25 hores de treball de l'estudiant, en el qual es comptabilitzen tant les hores de classe presencial com de recerca, lectures i estudi individual.

Totes les assignatures d'aquest màster tenen un valor de 5 ECTS.

IMPORTANT: En aquesta pàgina es relacionen totes les assignatures del pla d'estudis. L'oferta acadèmica de cada curs està constituïda per totes les assignatures obligatòries de mòdul i només alguna assignatura optativa de cada mòdul.

Tipus de mòdul Títol del mòdul
Mòduls obligatoris d'especialitat Mòdul 1. Literatura (10 ECTS)
Mòdul 2. Art (10 ECTS)
Mòdul 3. Pensament (10 ECTS)
Mòdul obligatori de recerca Mòdul 4. Teories i Mètodes de Recerca (10 ECTS)
Mòduls optatius Mòdul 5. Cultura i Societat (10 ECTS)
Mòdul 6. Temes d'Art (10 ECTS)
Mòdul 7. Temes d'Història Literària (10 ECTS)
Mòdul 8. Temes de Teoria Literària (10 ECTS)
Mòdul 9. Temes de Filosofia, Estètica i Espiritualitat(10 ECTS)
Mòdul 10. Iniciació Professional (10 ECTS)
(No pot ser cursat en la modalitat orientació d'iniciació a la recerca)