Mòdul 8. Temes de Teoria Literària

Mòdul optatiu (de 10 ECTS).

IMPORTANT: En aquesta pàgina es relacionen totes les assignatures del pla d'estudis. L'oferta acadèmica de cada curs està constituïda per totes les assignatures obligatòries de mòdul i només alguna assignatura optativa de cada mòdul.

Tipus ECTS Títol de l'assignatura
Optativa 5 Imatge i Text
Optativa 5 La Subjectivitat en el Discurs Literari
Optativa 5 Lingüística i Anàlisi del Discurs
Optativa 5 Literatura i Arts Visuals
Optativa 5 Poètica dels Gèneres Literaris
Optativa 5 Qüestions de Retòrica
Optativa 5 Sistema Literari i Sistema Cultural
Optativa 5 Teories de la Lectura