Mòdul 7. Temes d'Història Literària

Mòdul optatiu (de 10 ECTS).

IMPORTANT: En aquesta pàgina es relacionen totes les assignatures del pla d'estudis. L'oferta acadèmica de cada curs està constituïda per totes les assignatures obligatòries de mòdul i només alguna assignatura optativa de cada mòdul.

Tipus ECTS Títol de l'assignatura
Optativa 5 Edició Filològica
Optativa 5 Elaboracions del Mite
Optativa 5 El Cànon Literari
Optativa 5 Literatura i Viatge
Optativa 5 Literatura i Memòria
Optativa 5 Política i Literatura
Optativa 5 Qüestions d'Història de la Literatura
Optativa 5 Traducció i Recepció