Mòdul 5. Cultura i Societat

Mòdul optatiu (de 10 ECTS).

IMPORTANT: En aquesta pàgina es relacionen totes les assignatures del pla d'estudis. L'oferta acadèmica de cada curs està constituïda per totes les assignatures obligatòries de mòdul i només alguna assignatura optativa de cada mòdul.

Tipus ECTS Títol de l'assignatura
Optativa 5 Arquitectura i Ciutat
Optativa 5 Ciència, Tecnologia i Humanitats
Optativa 5 Estudis de Gènere i Sexualitat
Optativa 5 Estudis Postcolonials i Multiculturalisme
Optativa 5 Filosofia de la Condició Humana
Optativa 5 Pensament Polític i Filosòfic
Optativa 5 Política i Literatura
Optativa 5 Qüestions d'Ètica
Optativa 5 Teories de la Cultura