Mòdul 4. Teories i Mètodes de Recerca

Mòdul obligatori de l'orientació d'iniciació a la recerca (de 10 ECTS).

IMPORTANT: En aquesta pàgina es relacionen totes les assignatures del pla d'estudis. L'oferta acadèmica de cada curs està constituïda per totes les assignatures obligatòries de mòdul i només alguna assignatura optativa de cada mòdul.

Tipus ECTS Trimestre Títol de l'assignatura
Obligatòria 5 1 Iniciació a la Recerca Doctoral
Optativa 5   Models d'Interpretació i Crítica dels Discursos Visuals
Optativa 5   Teories de la Literatura
Optativa 5   Qüestions d'Hermenèutica
Optativa 5   Teories i Mètodes Avançats de Recerca en Humanitats