Mòdul 3. Pensament

Mòdul obligatori d'especialitat (de 10 ECTS).
Aquest mòdul és optatiu fora de l'especialitat.

IMPORTANT: En aquesta pàgina es relacionen totes les assignatures del pla d'estudis. L'oferta acadèmica de cada curs està constituïda per totes les assignatures obligatòries de mòdul i només alguna assignatura optativa de cada mòdul.

Tipus ECTS Trimestre Títol de l'assignatura
Obligatòria 5 2 Introducció al Pensament Contemporani
Optativa 5   Art, Literatura i Filosofia
Optativa 5   Estètica de la Música
Optativa 5   Història de la Filosofia
Optativa 5   Pensament i Filosofia a Orient i Occident
Optativa 5   Temes Avançats de Filosofia