Mòdul 2. Art

Mòdul obligatori d'especialitat (de 10 ECTS).
Aquest mòdul és optatiu fora de l'especialitat.

IMPORTANT: En aquesta pàgina es relacionen totes les assignatures del pla d'estudis. L'oferta acadèmica de cada curs està constituïda per totes les assignatures obligatòries de mòdul i només alguna assignatura optativa de cada mòdul.

Tipus ECTS Trimestre Títol de l'assignatura
Obligatòria 5 2 Teoria de les Arts
Optativa 5   Art i Expressió
Optativa 5   Art Occidental i No Occidental
Optativa 5   La Literatura de l'Art
Optativa 5   Qüestions d'Història de l'Art
Optativa 5   Tendències de l'Art Contemporani