Mòdul 1. Literatura

Mòdul obligatori d'especialitat (de 10 ECTS).
Aquest mòdul és optatiu fora de l'especialitat.

IMPORTANT: En aquesta pàgina es relacionen totes les assignatures del pla d'estudis. L'oferta acadèmica de cada curs està constituïda per totes les assignatures obligatòries de mòdul i només alguna assignatura optativa de cada mòdul.

Tipus ECTS Trimestre Títol de l'assignatura
Obligatòria 5 2 Introducció a la Literatura Comparada
Optativa 5   La Construcció de les Tradicions Literàries
Optativa 5   Literatura i Arts Visuals
Optativa 5   Literatura i Memòria
Optativa 5   Poètica dels Gèneres Literaris
Optativa 5   Teories de la Lectura