El màster s'imparteix en català i en castellà, en funció de l'assignatura i previ acord del professor amb l'alumnat que hi està matriculat.