Durada 1 any acadèmic a temps complet, 2 anys acadèmics a temps parcial (60 crèdits ECTS)  
Calendari De setembre a juny
Horari
De tarda