Tutoria i matrícula 2019-20 Tutoria i matrícula 2019-20

Tutoria i matricula estudiants nou accés curs 2019-20

1. Sessió de Benvinguda

Abans de la matrícula tindrà lloc la Sessió de Benvinguda per a nous estudiants, a càrrec del coordinador del màster, el Dr. Miquel Berga, que explicarà el funcionament general del màster i respondrà a les qüestions plantejades pels estudiants. 

Properament es publicarà a la web la data i l'aula on tindrà lloc.

 

2. Tutoria

Les tutories tindran lloc del 4 al 18 de setembre. Abans de poder fer la matrícula on-line, s'haurà de mantenir una entrevista presencial amb un professor tutor/a que s'assignarà des de la coordinació del màster 

És necessari que l'estudiant contacti amb el tutor/a per concertar l'entrevista.

Directori de professorat per consultar despatx, telèfon i correu electrònic

L'imprès de tutoria s'ha de lliurar abans del 18 de setembre, signat per l'estudiant i el/la tutor/a, a la secretaria de l'IUC(despatx 20.271 de l'edifici Jaume I, Campus de la Ciutadella). L'horari de secretaria és de dilluns a divendres de 10.30 a 14.00 hores.

 

3. Documentació original de matrícula

Els dies 5 i 6  de setembre s'haurà de presentar a la secretaria de l'IUC la documentació original de matrícula, també pel que fa a gratuïtats de matrícula, beques i bonificacions. Recordeu portar original i còpia de tota la documentació. No es faran fotòcopies a la secretaria.

Si algú té problemes per portar la dicumentació en aquestes dates, que es posi en contacte amb la secretaria del màster. Només s'arendran casos excepcionals. 

 Informació sobre documentació de presentació obligatòria i bonificacions

4. Matrícula on-line

El període de matrícula on-line serà del 16 al 20 de setembre.

Informació del procés de matrícula

IMPORTANT: Per poder realitzar la matrícula on-line caldrà haver presentat a la secretaria de l'IUC l'imprès de tutoria i la documentació original de matrícula.

5. Inici del curs acadèmic

El curs acadèmic s'iniciarà el 25 de setembre.

 

6. Carnet d'estudiant

La informació per sol·licitar el carnet pots consultar-la al següent enllaç:

http://www.upf.edu/bibtic/serveis/carnetestudiant/