1r curs
(30 ECTS)

Un mòdul obligatori d'especialitat 
(10 ECTS) a escollir entre:

Mòdul 1. Literatura.
1 assignatura obligatòria: Introducció a la Literatura Comparada
+ 1 optativa del mòdul

Mòdul 2. Art 
1 assignatura obligatòria: Teoria de les Arts
+ 1 assignatura optativa del mòdul

Mòdul 3. Pensament
1 assignatura obligatòria: Introducció al Pensament Contemporani
+ 1 assignatura optativa del mòdul

Dos mòduls optatius (10 + 10 ECTS) a escollir entre els mòduls 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 i 9.

2n curs
(30 ECTS)

Mòdul 4. Teories i Mètodes de Recerca (iniciació a la recerca) (10 ECTS)
1 assignatura obligatòria: Iniciació a la Recerca Doctoral
+ 1 assignatura optativa del mòdul

Treball de recerca (20 ECTS)