1r any
(30 ECTS)

Un mòdul obligatori d'especialitat principal (10 ECTS) i un mòdul obligatori d'especialtiat secundària (10 ECTS) a escollir entre: Mòdul 1. Literatura
1 assignatura obligatòria: Introducció a la Literatura Comparada 
+ 1 optativa del mòdul
Mòdul 2. Art 
1 assignatura obligatòria: Teoria de les Arts
+ 1 optativa del mòdul
Mòdul 3. Pensament
1 assignatura obligatòria: Introducció al Pensament Contemporani
+ 1 optativa del mòdul
Un mòdul optatiu (10 ECTS) a escollir entre els mòduls 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9 i 10.
2n any
(30 ECTS)
Dos mòduls optatius (20 ECTS) a escollir entre els mòdulss 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9 i 10.
Treball de recerca (10 ECTS)