Back Generative AI and education talks

Generative AI and education talks

10.01.2024

Imatge inicial

Davinia Hernández-Leo, head of TIDE, has been invited to give talks about the factors to consider when making sense of the impact of Generative Artificial Intelligence in Education.

The invited talks include:

Davinia Hernández-Leo, Ponència inagural: "Inteligència Artificial Generativa en l'Aprenentatge: Un terreny en tensió", Jornada Estudiant vs. Professorat: Parlem d'Inteligència Artificial i Aprenentatge", Universitat de Barcelona, 16 de novembre de 2023.

Davinia Hernández-Leo, Debat amb el professorat: "La IA i la necessitat de replantejar-nos la docència", Tecnocampus Mataró, 15 de novembre de 2023.

Davinia Hernández-Leo, Invited talk: "Generative Arficial Intelligence in Teaching and Learning", Retreat, IBEI - Institut Barcelona d'Estudis Internacionals, 21 November 2023.

Davinia Hernández-Leo, Ponencia invitada: "La Inteligencia Artificial Generativa y sus implicaciones en la docencia", ASECUP - X Encuentro de Directores de Departamentos de Contabilidad, 24 de noviembre de 2023.

Moreover, she has been instructing teacher training workshops about this topic in several universities since April 2023, in Universitat Pompeu Fabra, Barcelona School of Management, Technocampus Mataró, Universitat Autònoma de Barcelona, Universidad Politécnica de Valencia. 

Multimedia

Categories:

SDG - Sustainable Development Goals:

Els ODS a la UPF

Contact