Requisit d'acreditació de llengua estrangera Requisit d'acreditació de llengua estrangera

Requisit d'acreditació de llengua estrangera

A partir del curs 2018-2019, els estudiants que iniciïn estudis de grau en una universitat catalana han d'acreditar, en acabar els estudis, el coneixement d'una llengua estrangera (anglès, alemany, francès o italià) amb un nivell equivalent o superior al B2 del Marc Europeu Comú de Referència. Aquesta acreditació es pot aconseguir superant una prova o presentant un dels certificats acreditatius recollits a la Taula de la Generalitat

  • Si ja disposes d'un certificat acreditatiu de nivell B2 o superior (com ara el First Certificate o l’Advanced d'anglès), presenta'l el mateix dia que vinguis a matricular-te a la UPF, juntament amb una fotocòpia.
  • Si encara no disposes de cap certificat acreditatiu, la UPF t'ofereix la possibilitat de presentar-te a les proves UPFluent o PCCL (Prova Certificadora de Competència Lingüística) amb l'objectiu de complir amb el requisit d’acreditació. 

Més informació: web del multilingüisme i web d'Idiomes UPF