La teva matrícula ja està formalitzada. Enhorabona!

 

I ara què?

 

  • Lliura la documentació necessària
  • Ordre de domiciliació (SEPA) degudament emplenada i signada pel titular del compte, d'acord amb la normativa d'àmbit europeu (Reglament UE 260/2012 del Parlament Europeu i del Consell, de 14 de març del 2012). Aquest document SEPA l'has de presentar a través de l'Autosol·licitud de Tràmits, abans del 30-09-2021. Pots consultar aquesta Guia de tramitació del SEPA.
     
  • Si estàs en algun dels col·lectius següents, a més de la documentació esmentada, has de presentar a través del CAU:

Estudiants que tenen iniciats estudis universitaris: 

  • Resguard del pagament dels drets de trasllat d'expedient, emès per la universitat de procedència, on s'ha sol·licitat. 

Estudiants amb titulació universitària finalitzada:

  • Si has finalitzat estudis universitaris en un centre privat, has de presentar el títol universitari oficial o resguard de títol.
Tal com preveu el Decret de preus de la Generalitat, s'aplica un coeficient d'1,4 als preus per crèdit als estudiants que tinguin un o més títols universitaris oficials o les condicions per obtenir-lo, llevat que es tracti dels primers estudis de màster o de doctorat. Aquest coeficient, o recàrrec del 40%, no és d'aplicació si la titulació s'ha obtingut en un centre d'ensenyament superior que aplica preus privats.
 

 

  • Consulta la web d'acollida, hi trobaràs informació que et serà molt útil abans de començar el curs. 


Consulta les FAQ
i si encara tens dubtes, Pregunta'ns