La teva matrícula ja està formalitzada. Enhorabona!

I ara què?

  • Lliura la documentació necessària a través de la sol·licitud de tràmits de la Secretaria Virtual:
  • Ordre de domiciliació (SEPA) degudament emplenada i signada pel titular del compte, d'acord amb la normativa d'àmbit europeu (Reglament UE 260/2012 del Parlament Europeu i del Consell, de 14 de març del 2012). Aquest document SEPA l'has de presentar abans del 30-10-2024. 
     
  • Estudiants que tenen iniciats estudis universitaris: Has de presentar el resguard de la sol·licitud de trasllat d'expedient, emès per la universitat de procedència (Real Decret 412/2014, de 6 de juny, pel que s'estableix la normativa básica dels procediments d'admissió als ensenyaments universitaris oficials de Grau). Aquest document l'has de presentar abans del 30-10-2024.

Pots consultar la Guia de presentació de documentació.


Consulta les FAQ
i si encara tens dubtes, Pregunta'ns