Si has sigut admès dins d'aquesta convocatòria pròpia de la UPF el procés de matriculació es durà a terme: 

Dia 16 de setembre del 2019 a l'aula 40.047A situat a l'edifici Roger de Llúria, al campus de la Ciutadella (Ramon Trias Fargas, 25-27, Barcelona), en el següent ordre (primer cognom):

De la A a la L, a les 09:30 hores

De la M a la Z, a les 10:00 hores

T'aconsellem que hi vinguis personalment; però, si per qualsevol motiu no t'és possible, pot venir una altra persona en nom teu. Ha de portar tota la documentació necessària i que tingui present totes les indicacions que li donarà el personal de la Universitat.

 

Documentació a presentar el dia de la matrícula:

 

 Homologació del títol de batxillerat (original i còpia) o "Volante para la inscripción condicional", degudament segellat per l'autoritat competent (original i còpia).

 

 Document d'identitat vigent (original i còpia):

  • Si ets estranger, preferentment el passaport.
  • Si no tens la nacionalitat d'un país de la UE, ni d’algun dels estats en els quals sigui d’aplicació el règim comunitari, i tens permís de residència a Espanya, has de portar el document que acrediti la teva situació de resident a l’Estat. No serà vàlid el permís d’estudiant.

 

  Ordre de domiciliació directa - (SEPA):

  •  Ordre de domiciliació (SEPA) degudament emplenada i signada pel titular del compte, d'acord amb la normativa d'àmbit europeu (Reglament UE 260/2012 del Parlament Europeu i del Consell, de 14 de març del 2012).

      IMPORTANT: A banda del SEPA, has de portar anotat el compte corrent - IBAN, atès que el necessitaràs per informar-lo en el moment de fer l'automatrícula.

 

Altra documentació que s'ha de tenir en compte:

 Acreditació de llengua estrangera (si ja la tens, pots lliurar-la el dia de la matrícula).