Aquest màster acredita la formació pedagògica i didàctica que habilita per a l'exercici de la professió docent en centres públics i privats d'educació secundària obligatòria, batxillerat, formació professional i ensenyaments d'idiomes.

Us aconsellem que consulteu aquests enllaços:

  • Campus Treball: a través de la borsa de treball de la UPF podràs rebre invitacions d'escoles i d'empreses que estiguin interessades en el teu perfil. Si ja fa més d'un any que t'has graduat, és necessari ser membre d'Alumni Premium per ser visible per als empleadors.
  • Departament d'Ensenyament
  • Borsa de treball per a personal docent
  • Titulacions per impartir un ensenyament. Accés a la consulta per cos i especialitat: us aconsellem que consulteu aquest enllaç per assegurar que la vostra titulació d'accés al màster (diplomatura, llicenciatura, enginyeria, grau, etc.) us permetrà, entre d'altres requisits, exercir com a professors de l'especialitat escollida. Heu de tenir en compte que el criteri per accedir a la borsa d'interins és el de tenir una titulació concordant amb l'ensenyament que voleu impartir i el títol del màster de secundària de qualsevol especialitat que hagueu cursat.