La preinscripció l'heu de fer per Internet a través del portal Accesnet. La documentació que cal presentar a l'OAU, dins del termini de preinscripció, és la següent:

  • Comprovant en paper, opció "imprimeix el comprovant" conforme heu fet la preinscripció al portal Accesnet.
  • Certificat oficial de notes dels estudis universitaris amb el càlcul de la nota mitjana entre 5-10, segons el Reial decret 1125/2003, de 5 de setembre, el qual estableix el sistema europeu de crèdits i el sistema de qualificacions en les titulacions universitàries de caràcter oficial que té validesa en tot el territori nacional. En el cas de l'alumnat de sistemes educatius estrangers es recomana que presenteu el certificat amb el càlcul de la nota mitjana, d’acord amb la informació recollida al següent enllaç.
  • Títol o resguard de pagament dels drets d’expedició del títol.
  • Certificat del nivell B1 (o superior) d’una tercera llengua (anglès, francès, italià o alemany).
  • Els/les estudiants estrangers/es heu d’acreditar, com a mínim, el nivell B1 d’una de les dues llengües oficials de Catalunya (català o castellà). També heu de tenir en compte que en finalitzar el màster haureu d'assolir un nivell de suficiència B2, de castellà o de català.

També podeu consultar les notes de tall d'accés a cada especialitat del màster per al curs 2018-19. Aquesta informació és orientativa perquè varia cada curs acadèmic d'acord amb la demanda de places.

Si teniu una llicenciatura o diplomatura i no disposes de l'acreditació de la tercera llengua, consulta les taules de reconeixement de certificats i títols acreditatius de la competència en llengües estrangeres i les proves de competència lingüística del Programa d'Ensenyament d'Idiomes de la UPF.

Tens algun dubte? Pots contactar amb el Departament d'Educació al 934996900.