La preinscripció es fa on-line i a través del portal accesnet.gencat.cat. En el mateix període heu de presentar la documentació requerida. Consulteu el procediments per lliurar la documentació en aquest enllaç.

Per a qualsevol consulta sobre la preinscripció, contacteu amb l'Oficina d'accés a la Universitat o qualsevol de les seves seus